Avansert Dataanalyse

Vi hjelper deg i gang med modenhetsvurdering, introduksjonskurs,
identifisering av bruksområder og anbefalte tiltak.

Bli mer datadrevet! Ved å bli mer datadrevet kan man skape verdi, effektivisere og øke sitt konkurransefortrinn. Ta beslutninger basert på data og prediksjoner fremfor magefølelse. Vi hjelper deg med å komme over de typiske barrierene og identifisere bruksområder for avanserte analyser.

Modenhetsvurdering

Vi gjør en modenhetsvurdering av avansert analyse i din virksomhet, og gir råd for økt modenhet og satsing på området. Vi belyser verdien av ulike tiltak, tekniske muligheter og innsats som kreves. Du kan prioritere
riktig og identifisere lavthengende frukter.

Gjennomføring

  1. Én-til-én-intervjuer for å avdekke behov, ulike perspektiver og kartlegge tekniske forutsetninger.
  2. Tverrfaglig sparring for å generere ideer og kartlegge muligheter.
  3. Vi sammenstiller og vurderer resultater.
  4. Presentasjon av resultat og anbefaling.

Introduksjonskurs

Få innsikt i hvordan man bruker avansert analyse for å forstå mulighetsrommet og hvorfor man bør jobbe datadrevet. Demo i Machine Learning i Microsoft Azure.

Identifiser bruksområder

Delta i en workshop for hvordan du kan benytte avansert analyse i din virksomhet ved å prioritere de ulike bruksområdene ut i fra en overordnet kost/nytte-vurdering og teknisk modenhet.  Deltagere bør representere både forretningsmessige og tekniske ressurser.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Pris og varighet

Vi tilpasser oppdragets varighet etter behov.
Se eksempel på pris under.

Modenhetsvurdering

Varighet: 4 uker

Pris: 175 000 kr

Introduksjonskurs med
workshop for bruksområder

Varighet: 3 dager

Pris: 50 000 kr

Vi vurderer

Strategi og kultur

Organisering

Intern kompetanse

Operasjonelt

Datakvalitet

Analyse

Ønsker du mer informasjon?

Ingrid Nyeng
Seniorkonsulent

+47 976 50 247
inn@