Menu

Digitaliseringstiltak – Prosesseffektivisering og dataanalyse

Vi hjelper virksomheter med å kartlegge mulige digitaliseringstiltak, for å oppnå effektivisering og mer treffsikre beslutninger – som igjen fører til verdiskapning eller besparelser for virksomheten.

Vi hjelper deg med:

  • Å komme i gang med digitalisering – innen prosesseffektivisering og dataanalyse
  • Kartlegging av virksomhetens arbeidsprosesser
  • Vurdering av prosessenes egnethet for automatisering
  • Metodikk som sikrer at tiltakene med høyest gevinst identifiseres og prioriteres
  • Rådgivning og anbefaling om veien videre
  • Fasilitering/prosjektledelse gjennom innkjøps- og implementeringsprosessen ved behov
Torgeir Haukaas

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Torgeir Haukaas for forespørsler eller en uforpliktende samtale:

Telefon: +47 934 41 482

E-post: tha@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier:

Scroll To Top