Kvalitetssikring av prosjekter

Vi bidrar til å sikre at ditt prosjekt blir en suksess. Vi går gjennom prosjektets mål, betingelser, forutsetninger, planer og estimater og gir deg råd om hva som bør gjøres for å sikre måloppnåelse. Spesielt ved faseoverganger eller investeringsbeslutning er det viktig å sikre at beslutningsunderlaget er av god kvalitet.

 

Holte Consulting har hatt rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring av store offentlige prosjekter siden ordningen startet i år 2000. Kvalitetssikringen skal bidra til at skattepengene blir benyttet til de riktige prosjektene, og at disse prosjektene blir gjennomført i henhold til målsetningene. Vi har også tilsvarende rammeavtaler med flere andre aktører.

 

I kvalitetssikringsarbeidet bruker vi etablert prosjektmetodikk blandet med praktisk erfaring fra prosjekter. Kunsten er å peke på de viktige faktorene som kan sikre at prosjekter blir vellykkede.

Vi hjelper deg med:

  • Kvalitetssikring
  • Prosjektgjennomgang
  • Ekstern evaluering
  • Beslutningsstøtte
  • Usikkerhetsanalyse
  • Kontroll av prosjektkalkyle
  • Vurdering av konseptvalg (KS1)
  • Vurdering av styrende dokumentasjon (KS2)
  • Løpende kvalitetssikring av prosjekter
  • Vurdering av kontraktstrategi
Elin Salthaug Kverneggen

Ønsker du mer informasjon?

 

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

 

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: