Prosjekteierstyring

Prosjektledere gjennomfører som regel mange ulike prosjekter, mens prosjekteiere ofte har mer erfaring fra daglig drift og linjeledelse. Vi kan bistå prosjekteiere å følge opp prosjektene sine og sikre at prosjektene gir de ønskede gevinstene.

 

Vårt søsterselskap, Holte Academy, tilbyr kurs i prosjekteierstyring. Klikk her for mer informasjon.

Vi hjelper deg med:

  • Eierstyring
  • Business case
  • Gevinstrealisering
  • Målstyring
  • Måling av organisasjonens prosjektmodenhet
Elin Salthaug Kverneggen

Ønsker du mer informasjon?

 

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

 

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: