Revisjoner

Det er viktig å lære av sine feil. Det er også lov til å lære av andre sine feil. Og det er veldig viktig å lære av det som har gått bra. Gjennom revisjoner av prosjekter, organisasjoner og metodikk hjelper vi kundene våre til kontinuerlig forbedring.

 

Vi har erfaring med å revidere og evaluere prosjekter både i gjennomføringsfasen og etter at de er ferdige. I dette arbeidet bruker vi en kombinasjon av anerkjent praksis, kundens egne prosedyrer, innspill fra prosjektenes ulike aktører, samt egne vurderinger. Målet er å gi råd om hva som bør gjentas og hva som bør gjøres annerledes ved neste prosjekt.

Vi hjelper deg med:

  • Prosjektrevisjon
  • Måling av prosjektmodenhet
  • Revisjon av prosjektmetodikk
Elin Salthaug Kverneggen

Ønsker du mer informasjon?

 

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

 

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: