Risiko og usikkerhet

Alle prosjekter er forskjellige og har sin risikoprofil. Suksess avhenger av å kjenne usikkerhetene og kunne styre dem på riktig måte. Usikkerhetsstyring er en sentral del av prosjektledelsen helt fra tidlig fase i et prosjekt, gjennom detaljering, investeringsbeslutning og realisering. Vi har lang erfaring i å gjennomføre usikkerhetsanalyser og gi råd om styring av risiko i prosjekter.

Vi hjelper deg med:

  • Usikkerhetsanalyse i tidlig fase
  • Oppdatering av usikkerhetsanalyse
  • Risikoregister og -analyseverktøy
  • Styring av usikkerhet
  • Rapportering
  • Samlet risiko i portefølje
Elin Salthaug Kverneggen

Ønsker du mer informasjon?

 

Ta kontakt med Elin Salthaug Kverneggen, leder for Rådgivning og analyse:

 

Telefon: +47 926 68 413

E-post: esk@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: