Teknisk gjennomgang

Due Diligence

Investeringer i eiendom kan være lønnsomt, men du bør kjenne til muligheter og risiko som ligger i prospektet. Vi hjelper deg med å kartlegge tekniske forhold og eiendommens tilstand. Du får full oversikt over eiendommens fremtidige potensiale, og unngår store overraskelser etter signert kontrakt.

Vi hjelper deg med:

  • Bygningsmessig og teknisk tilstandsanalyse
  • Byggets tilpasningsdyktighet og arealeffektivitet
  • Risiko og mulighetsrom for fremtidige investeringsbehov, omkostninger og vedlikehold
  • Reguleringsforhold
  • Energi og miljøaspekter
  • Livsløpskostnader (LCC)
Morten_H medarbeider

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med Morten Hagen for forespørsler eller en uforpliktende samtale:

 

Telefon: +47 404 03 482

E-post: mor@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: