Bransjer

Vi har lang erfaring med operativ prosjektledelse innenfor følgende bransjer:
Bygg

Vi har ledet byggingen av Norges største skolebygg, og jobber med noen av de mest prestisjefylte prosjektene i landet.
Se referanseprosjekter innen bygg >

Anlegg

Vi leverer prosjektkompetanse til samfunnsnyttige prosjekter innen anlegg. Nå bidrar vi blant annet med å sikre vannforsyningen til Oslo.
Se referanseprosjekter innen anlegg >

Energi

Vi leverer bærekraftige prosjekter innen energi og industri hvor prosjektene er en viktig del av det grønne skiftet.
Se referanseprosjekter innen energi >

Telekom

Vi leverer kunnskap og prosjektkompetanse for telekomsektoren og har vært med på alle de store nettverksutrullingene i Norge.
Se referanseprosjekter innen telekom >

Våre tjenester
Utredning i tidligfase

 • Konseptvalgutredning og ledelse av konseptfase
 • Kvalitetssikring
 • Usikkerhetsanalyse
 • Valg av riktig prosjekt
 • Teknisk Due Dilligence
 • Kontraktstrategi

Prosjekt- og programledelse

 • Operativ prosjektledelse
 • Koordinerende prosjekterende (KP) og koordinerende utførende (KU)
 • Leietakertilpasninger
 • Programledelse

Prosjektstøtte

 • PMO-ledelse
 • PMO-roller som Risk Manager, kontroller og planlegger
 • SHA-rådgiving
 • Prosjektstøtte, assisterende prosjektleder og delprosjektleder

Eierstyring

 • Porteføljestyring
 • Gevinstrealisering
 • Prosjekteierstyring
 • Kvalitetsledelse

Bygg
Anlegg
Byggeledelse, tunnelboremaskin (TBM). 
Etablering av en fullgod reservevannforsyning for Oslos befolkning med fokus på fossilfrie anleggsplasser, gjenbruk og kortest mulig transportvei for massene som tas ut.

Oslo kommune – Ny vannforsyning Oslo

Byggeledelse, tunnelboremaskin (TBM).
Etablering av en fullgod reservevannforsyning for Oslos befolkning med fokus på fossilfrie anleggsplasser, gjenbruk og kortest mulig transportvei for massene som tas ut.

Ass. Prosjektleder. 
NOAH AS og Franzefoss har inngått et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjennvinningsanlegg for masser (jordvaskeanlegg) i Franzefoss sitt pukkverk på Bondkall i Oslo. Jordvaskeanlegget skal gjennvinne overskudsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter i regionen.

NOAH Environment AS, PEM 12 FRANO

Ass. Prosjektleder.
NOAH AS og Franzefoss har inngått et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjennvinningsanlegg for masser (jordvaskeanlegg) i Franzefoss sitt pukkverk på Bondkall i Oslo. Jordvaskeanlegget skal gjennvinne overskudsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter i regionen.

Prosjekteringsleder tunnel Jong - Sundvollen
Delprosjektet omfatter en 23 km lang dobbeltsporet jernbanetunnel med parallell servicetunnel mellom Jong (Bærum) og Sundvollen (Hole). Delprosjektet omfattet også kompleks avgrening fra eksisterende bane ved Jong og forberedende entrepriser med dagsonearbeider i forbindelse med tverrslagene og riggområdene tilknyttet disse.

Bane NOR, Ringeriksbanen

Prosjekteringsleder tunnel Jong – Sundvollen
Delprosjektet omfatter en 23 km lang dobbeltsporet jernbanetunnel med parallell servicetunnel mellom Jong (Bærum) og Sundvollen (Hole). Delprosjektet omfattet også kompleks avgrening fra eksisterende bane ved Jong og forberedende entrepriser med dagsonearbeider i forbindelse med tverrslagene og riggområdene tilknyttet disse.

Ass. Prosjekteringsleder kulvert Kransen Nord.
Kransen Nord er en 250 meter lang jernbanekulvert som bygges i Moss sentrum. Den er ca. 35 meter dyp og 30 meter bred og ligger i et område med svært utfordrende grunnforhold. Kulverten utføres som en byggherrestyrt utførelsesentreprise.

Bane NOR SF, Sandbukta – Moss – Såstad

Ass. Prosjekteringsleder kulvert Kransen Nord.
Kransen Nord er en 250 meter lang jernbanekulvert som bygges i Moss sentrum. Den er ca. 35 meter dyp og 30 meter bred og ligger i et område med svært utfordrende grunnforhold. Kulverten utføres som en byggherrestyrt utførelsesentreprise.

Energi
Prosjektering- og Prosjektledelse av et pyrolyseanlegg for omdanning av plastavfall til olje.
Oljen skal ha god nok kvalitet til å kunne raffineres videre i et kommersielt raffineri.
Holte Consulting leder og administrerer prosjektet for Astrum Group, samt leder prosjekteringsarbeidet.

Astrum Group AS – pyrolyseanlegg for omdanning av plastavfall til olje

Prosjektering- og Prosjektledelse av et pyrolyseanlegg for omdanning av plastavfall til olje.
Oljen skal ha god nok kvalitet til å kunne raffineres videre i et kommersielt raffineri.
Holte Consulting leder og administrerer prosjektet for Astrum Group, samt leder prosjekteringsarbeidet.

Statkraft jobber med flere prosjekter for å etablere produksjonsanlegg for produksjon av grønt hydrogen som et ledd i å fase ut bruken av fossil energi.
Vi bidrar med teknisk prosjektledelse og prosjektingeniør.

Statkraft – produksjonsanlegg av grønt hydrogen

Statkraft jobber med flere prosjekter for å etablere produksjonsanlegg for produksjon av grønt hydrogen som et ledd i å fase ut bruken av fossil energi.
Vi bidrar med teknisk prosjektledelse og prosjektingeniør.

Nexans Aurora - Prosjektledelse av bygging av kabelleggingskip

Nexans Aurora – Prosjektledelse av bygging av kabelleggingskip

Prosjektet består av to kontrakter, en med skipsverft for bygging av skipet, og en for produksjonen av kabelutstyret med leveranse

Silva Green Fuel har utviklet og bygget et demonstrasjonsanlegg for produksjon av andregenerasjon biodrivstoff basert på skogsråvare og planlegger etablering av en fullskala fabrikk. Holte Consulting har levert prosjekteringsledelse for demoanlegget og arbeider nå mot en investeringsbeslutning av fabrikken.

Silva Green Fuel – Prosjektledelse av biodrivstoffanlegg

Silva Green Fuel har utviklet og bygget et demonstrasjonsanlegg for produksjon av andregenerasjon biodrivstoff basert på skogsråvare og planlegger etablering av en fullskala fabrikk. Holte Consulting har levert prosjekteringsledelse for demoanlegget og arbeider nå mot en investeringsbeslutning av fabrikken.

Telekom
Telenor - modernisering av infrastruktur

Telenor – modernisering av infrastruktur

Prosjektledelse og PMO. Som et sentralt ledd i Telenors modernisering av infrastrukturen avvikles det gamle kobbernettet. Holte Consulting bistår Telenor

Utrulling av 5G - ICE

Utrulling av 5G – ICE

PMO og prosjektlederstøtte. For å kunne levere 5G over store deler av landet oppgraderer ICE samtlige av sine basestasjoner, samtidig

Konnektivitetsløsninger for Bærum Kommune

Konnektivitetsløsninger for Bærum Kommune

Prosjektledelse og fagekspertise. Konseptutredning, markedsundersøkelse og anskaffelse av konnektivitetsløsninger for Bærum Kommune. Konseptutredningen inkluder behov relatert til konnektivitet mellom Bærum

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Nødnett

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – Nødnett

Prosjektledelse, PMO, testressurser og teknisk spisskompetanse. Landsdekkende utbygging av Nødnett er regnet som et av de største IKT-prosjektene i Norge.

Ønsker du mer informasjon?
Espen Sjue : Leder IKT

Espen Sjue

Leder IKT

+47 996 94 973

E-post

Maiken Veium Skotvedt : Leder Bygg

Maiken Veium Skotvedt

Leder Bygg

+47 930 21 622

E-post

Per Gunnar Eklund : Leder Anlegg

Per Gunnar Eklund

Leder Anlegg

+47 915 26 619

E-post

Vegar Egaas Åtland : Leder Energi

Vegar Egaas Åtland

Leder Energi

+47 936 52 910

E-post