Se hva vi har gjort for noen av våre kunder

Vi er stolte av at vår spisskompetanse innen ledelse og rådgivning kan hjelpe kunder av alle slag.

Store og små. Private og offentlige.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning Ledere Teamledere team
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning Ledere Teamledere team
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning
Referanseprosjekter
Se hva vi har hjulpet våre kunder med.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Statnett

Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekt. Prosjektet leverte en løsning for tidlig detektering av feil og avvik i kraftnettet. Løsningen er blitt nominert til to innovasjonspriser: Innovation Challenge (2017) og Oslo Innovation week 2018 (nasjonalt innovasjonsprosjekt).

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fiskeoppdrett

Artec Aqua

Administrativ støtte for Artec Aqua og deres nyskapende prosjekter innen landbasert oppdrett.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Scatec Solar

Prosjektledelse av bygging av solcelleanlegg i Ukraina. Holte Consulting stod for prosjektledelsen av lavspentdelen av anlegget.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Fortum Oslo Varme

Kvantitativ risikoanalyse (kostriskanalyse) for karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Telia

Smidig teamledelse av maskinlæringsprosjekt. Holte Consulting leverte smidig teamledelse av et maskinlæringsprosjekt for å predikere kundeoppsigelser hos privatkundene til Get.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen bygg for offentlig og privat

NAV

PMO til digitaliseringsprosjekt. Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (DIGISOS). Holte Consulting bisto prosjektet i tidligfase med estimering, planlegging og kartlegging av gevinster. I gjennomføringsfasen bisto Holte Consulting med oppfølging av budsjett, gevinstrealisering, planleggingsverktøy og risikohåndtering.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Silva Green Fuel

Prosjektledelse av biodrivstoffanlegg. Silva Green Fuel skal utvikle og bygge et demoanlegg for produksjon av annengenerasjons biodrivstoff fra treflis. Prosjektet er en kombinasjon av forskning, teknologiutvikling, prosessdesign og konstruksjon. Holte Consulting bidrar med prosjekteringsledelse.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg av skole barnehage svømmehall flerbrukshall

Lørenskog kommune

Prosjektledelse av nye Fjellhamar skole. Vi leder skoleutbyggingen i Lørenskog kommune, som også inkluderer flerbrukshall og svømmehall. Gjennomføringsmodellen for prosjektet er samspillsentreprise i partnering. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning byggeprosjekt energi industri

Nexans

Prosjektledelse av bygging av kabelleggingskip. Prosjektet består av to kontrakter, en med skipsverft for bygging av skipet, og en for produksjonen av kabelutstyret med leveranse til verftet for installasjon. Holte Consultings team står for prosjektledelsen.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg av skole barnehage svømmehall flerbrukshall

Undervisningsbygg Oslo

Prosjektleder under prøvedrift. Brynseng barneskole er en ny skole til 840 elever på Brynseng i Oslo. Undervisningsbygg Oslo KF var byggherre for prosjektet. Bygget er et “Futurebuilt”-prosjekt som ble bygget med Norges største fasadeintegrerte solcellepanel for å gjøre det til et nesten-nullenergibygg. Holte Consulting deltok i prosjektet ved sluttfase og i prøvedrift av skolen.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Ullensaker kommune

Usikkerhetsanalyse av utvidelse av Gardermoen renseanlegg. Identifikasjon og kvantifisering av usikkerheter, samt anbefalte tiltak.

Recover

Recover

Produksjon av applikasjon for håndverkere ved hjelp av LowCode- og robotiseringsløsninger.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til cloud skyløsning sky prosjekter

Gjensidige

Etablering av center of excellence. Holte Consulting bistod Gjensidige i å etablere Cloud Center of Excellence. Med vår prosjektledelse etablerte Gjensidige et tverrfunksjonelt team som kan lede og støtte produktteam og plattformutviklingen, og samtidig ivareta sikkerhet og skalerbarhet.

Arkitektur Dr. Techn. Olav Olsen AS Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Dr. Techn. Olav Olsen AS

Prosessledelse. Vi forberedte grunnlaget for og fasiliterte prosessen for at kunden skulle bli sertifisert Miljøfyrtårn.

Statkraft

Prosjektrevisjon for vannkraftverk Los Lagos i Chile før investeringsbeslutning.

VEidekke

Veidekke

Migrering av Veidekkes IT portefølje til Sky.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen bygg for offentlig og privat

Statsbygg

PMO-ledelse og prosjektledelse av prosjektet “Cost Down – Step up!”.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Realkapital AS

Teknisk Due Dilligence Schweigaardsgate i Oslo sentrum i forbindelse med eiendomstransaksjon. Kombinert eiendom med næring, forretning og kontor ca 8.500 m2.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til digitaliseringsprosjekter digitalisering automatisering kunstig intelligens og maskinlæring

NHO

Ledelse av digitaliseringsprosjekter. Holte Consulting har levert en rekke digitaliseringsprosjekter, ende til ende, for NHO.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen fornybar energi vannkraft statkraft

Statkraft

Prosjektrevisjon for vannkraftverk i Tidong i India ca midtveis i realiseringen av kraftverket.

CirckleK

CirkleK

Produkteier. CirkleK ønsker å skape de beste ladeopplevelsene for alle med elbil, både hjemme, langs veien og på arbeidsplassen. Holte Consulting var leid inn for å bidra i videreutvikling av ladetjenester for kunder i bedrifts- og borettslagsmarkedet.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Finansdepartementet

KS2 kvalitetssikring av styringsunderlag for prosjektet Akson felles journalløsning.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Vedal

Prosessledelse for at Vedal-konsernet skulle bli sertifisert iht. ISO9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO14001:2015 Miljøledelse.

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene

Prosjektleder for konseptutvikling. Kunden hadde på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet samt Nærings- og fiskeridepartementet en målsetning om å ta frem, og anbefale ulike digitale konsepter for å øke gjenbruksgraden fra avfall i bionæringene ved å koble bransjer og aktører sammen. Holte Consulting hadde prosjektleder-rollen i et stort tverrfaglig samarbeid med en rekke aktuelle aktører fra akademia, offentlig og privat sektor. Les mer i vår artikkel her.

Ønsker du mer informasjon?
Espen Sjue : Leder IKT

Espen Sjue

Leder IKT

+47 996 94 973

E-post

Jan Petter Bekkevold : Leder Rådgivning og analyse

Jan Petter Bekkevold

Leder Rådgivning og analyse

+47 934 41 526

E-post

Lisa Grav Henriksen : Leder IKT

Lisa Grav Henriksen

Leder IKT

+47 975 09 004

E-post

Maiken Veium Skotvedt : Leder Bygg

Maiken Veium Skotvedt

Leder Bygg

+47 930 21 622

E-post

Per Gunnar Eklund : Leder Anlegg

Per Gunnar Eklund

Leder Anlegg

+47 915 26 619

E-post

Vegar Egaas Åtland : Leder Energi

Vegar Egaas Åtland

Leder Energi

+47 936 52 910

E-post