Se hva vi har gjort for noen av våre kunder

Vi er stolte av at vår spisskompetanse innen ledelse og rådgivning kan hjelpe kunder av alle slag.

Store og små. Private og offentlige.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning Ledere Teamledere team
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning Ledere Teamledere team
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning
Referanseprosjekter
Se hva vi har hjulpet våre kunder med.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Statnett

Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekt. Prosjektet leverte en løsning for tidlig detektering av feil og avvik i kraftnettet. Løsningen er blitt nominert til to innovasjonspriser: Innovation Challenge (2017) og Oslo Innovation week 2018 (nasjonalt innovasjonsprosjekt).

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fiskeoppdrett

Artec Aqua

Administrativ støtte for Artec Aqua og deres nyskapende prosjekter innen landbasert oppdrett.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Scatec Solar

Prosjektledelse av bygging av solcelleanlegg i Ukraina. Holte Consulting stod for prosjektledelsen av lavspentdelen av anlegget.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Asker kommune

Prosjektrevisjon og evaluering av det ferdigstilte prosjektet Heggedal skole.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Telia

Smidig teamledelse av maskinlæringsprosjekt. Holte Consulting leverte smidig teamledelse av et maskinlæringsprosjekt for å predikere kundeoppsigelser hos privatkundene til Get.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen bygg for offentlig og privat

NAV

PMO til digitaliseringsprosjekt. Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (DIGISOS). Holte Consulting bisto prosjektet i tidligfase med estimering, planlegging og kartlegging av gevinster. I gjennomføringsfasen bisto Holte Consulting med oppfølging av budsjett, gevinstrealisering, planleggingsverktøy og risikohåndtering.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Silva Green Fuel

Prosjektledelse av biodrivstoffanlegg. Silva Green Fuel skal utvikle og bygge et demoanlegg for produksjon av annengenerasjons biodrivstoff fra treflis. Prosjektet er en kombinasjon av forskning, teknologiutvikling, prosessdesign og konstruksjon. Holte Consulting bidrar med prosjekteringsledelse.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg av skole barnehage svømmehall flerbrukshall

Lørenskog kommune

Prosjektledelse av nye Fjellhamar skole. Vi leder skoleutbyggingen i Lørenskog kommune, som også inkluderer flerbrukshall og svømmehall. Gjennomføringsmodellen for prosjektet er samspillsentreprise i partnering. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning byggeprosjekt energi industri

Nexans

Prosjektledelse av bygging av kabelleggingskip. Prosjektet består av to kontrakter, en med skipsverft for bygging av skipet, og en for produksjonen av kabelutstyret med leveranse til verftet for installasjon. Holte Consultings team står for prosjektledelsen.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg av skole barnehage svømmehall flerbrukshall

Undervisningsbygg Oslo

Prosjektleder under prøvedrift. Brynseng barneskole er en ny skole til 840 elever på Brynseng i Oslo. Undervisningsbygg Oslo KF var byggherre for prosjektet. Bygget er et “Futurebuilt”-prosjekt som ble bygget med Norges største fasadeintegrerte solcellepanel for å gjøre det til et nesten-nullenergibygg. Holte Consulting deltok i prosjektet ved sluttfase og i prøvedrift av skolen.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Ullensaker kommune

Usikkerhetsanalyse av utvidelse av Gardermoen renseanlegg. Identifikasjon og kvantifisering av usikkerheter, samt anbefalte tiltak.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Lørenskog kommune

Forbedret prosjektmodell. Vårt team gjennomgikk Lørenskog kommunes prosjektmetodikk, evaluerte i samråd med sentrale interessenter og anbefalte konkrete endringer.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

JD

Rådgivning om prosjekteierstyring til Justis- og beredskapsdepartementet om politiets nye nasjonale beredskapssenter.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til cloud skyløsning sky prosjekter

Gjensidige

Etablering av center of excellence. Holte Consulting bistod Gjensidige i å etablere Cloud Center of Excellence. Med vår prosjektledelse etablerte Gjensidige et tverrfunksjonelt team som kan lede og støtte produktteam og plattformutviklingen, og samtidig ivareta sikkerhet og skalerbarhet.

Arkitektur Dr. Techn. Olav Olsen AS Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Dr. Techn. Olav Olsen AS

Prosessledelse. Vi forberedte grunnlaget for og fasiliterte prosessen for at kunden skulle bli sertifisert Miljøfyrtårn.

Statkraft

Prosjektrevisjon for vannkraftverk Los Lagos i Chile før investeringsbeslutning.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen bygg for offentlig og privat

Statsbygg

PMO-ledelse og prosjektledelse av prosjektet “Cost Down – Step up!”.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Realkapital AS

Teknisk Due Dilligence Schweigaardsgate i Oslo sentrum i forbindelse med eiendomstransaksjon. Kombinert eiendom med næring, forretning og kontor ca 8.500 m2.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til digitaliseringsprosjekter digitalisering automatisering kunstig intelligens og maskinlæring

NHO

Ledelse av digitaliseringsprosjekter. Holte Consulting har levert en rekke digitaliseringsprosjekter, ende til ende, for NHO.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen fornybar energi vannkraft statkraft

Statkraft

Prosjektrevisjon for vannkraftverk i Tidong i India ca midtveis i realiseringen av kraftverket.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Fortum Oslo Varme

Kvantitativ risikoanalyse (kostriskanalyse) for karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning tjenesteutvikling produktutvikling Design Thinking Sprints

Hafslund

PMO-støtte og prosjektldelse. Holte Consulting leverte en rekke roller til AMS-prosjektet, blant annet prosjektledere, planleggere, scrum mastere, IT-arkitekter med mer.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Finansdepartementet

KS2 kvalitetssikring av styringsunderlag for prosjektet Akson felles journalløsning.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Vedal

Prosessledelse for at Vedal-konsernet skulle bli sertifisert iht. ISO9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO14001:2015 Miljøledelse.

Ønsker du mer informasjon?
Torgeir Haukaas

Torgeir Haukaas

Leder IKT

+47 934 41 482     Epost

Per Gunnar Eklund

Per Gunnar Eklund

Leder Bygg og anlegg

+47 915 26 619   Epost

Vegar Atland_SH0759

Vegar Egaas Åtland

Leder Energi

+47 936 52 910   Epost

Jan Petter Bekkevold

Jan Petter Bekkevold

Leder Rådgivning og analyse

+47 934 41 526    Epost