Referanser

Vi jobber med landets største offentlige og private organisasjoner, og er en av få som påvirker statlige investeringsbeslutninger. Vi jobber hovedsakelig med prosjekter innenfor IT, telekom, energi, bygg, anlegg og eiendom. Oppdragene varierer fra prosjektledelse til kvalitetssikring, fra rådgivning i prosjektmetodikk til byggteknisk gjennomgang. Hovedvekten av kundene er innenfor bransjene IKT, telekom og bygg.

finansdepartementet logo

Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter, i henhold til Statens prosjektmodell for Finansdepartementet. (KS1 og KS2).

get logo

Prosjektledelse for endrings- og leveranseprosjekter og produktlanseringer i Get.

conax logo

Prosjektledelse for smidige produktutviklingsprosjekter og leveranseprosjekter.

Oslo kommune logo

Kvalitetssikring av store kommunale prosjekter i henhold til Oslo kommunes investeringsregime.

Telenor logo

Program- og prosjektledelse i strategiske prosjekter for utvikling og utrulling av tjenester for Telenor.

NAF logo

Prosjektledelse under NAF sin digitaliseringsstrategi.

Sykehusbygg logo

Kvalitetssikring av investeringsprosjekter for Sykehusbygg HF

Broadnet logo

Prosjektledelse for ulike leveranseprosjekter i Broadnet. 

Justis og beredskapsdepartementet logo

Konseptvalgutredning og rådgivning knyttet til prosjekteierstyring for Justis- og beredskapsdepartementet.

Oslo vsp logo

IT prosjektledelse for Systemendringer for Verdipapirsentralen.

Hafslund nett logo

Prosjektledelse og bistand til AMS prosjektet – automatisk strømmåling innen 2019 for Hafslund Nett.

Nexans logo

Prosjektledelse for ulike kabelleveranseprosjekter i Nexans.

Svorka logo

Bistand til utvikling av prosjektmodell og verktøy for prosjektstyring i Svorka.

Cushman & Wakefield logo

Teknisk Due Diligence (DD) i forbindelse med transaksjon av eiendommer for Cushman & Wakefield Realkapital (tidligere DTZ).

Bærum kommune logo

Kostnadsvurderinger, usikkerhetsanalyser og prosjektfaglig rådgivning for Bærum kommune.

Sporveien logo

Bistand til utarbeidelse av styrende dokumenter til CBTC-prosjektet, samt kvalitetssikring av investeringsprosjekter for Sporveien Oslo.

Avinor logo

Kvalitetssikring av investeringsprosjekter, prosjektfaglige revisjoner og rådgivning for Avinor.

NorgesGruppen logo

IT prosjektledelse for Systemendringer for NorgesGruppen.

Omsorgsbygg logo

Usikkerhetsanalyser av byggeprosjekter for Omsorgsbygg Oslo KF.

Bærum kommune logo

Utvikling av kvalitetssystem og gjennomføring av usikkerhetsanalyser av byggeprosjekter for Etat for utbygging, Bergen kommune.

Statkraft logo

Faglig bistand til internrevisjoner for Statkraft.

Longyerabyen lokalstyre logo

Gjennomføring av prosjektrevisjoner, bistand til utvikling av prosjektmetodikk og porteføljestyring, samt prosjektledelse

TA KONTAKT MED OSS

Telefon: +47 22 04 95 00 • E-post: post@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: