Modernisering og digitalisering
Vi har blant landets lengste erfaring med tjenester innen prosjektrådgivning og operativ prosjektledelse. Hver dag hjelper vi våre kunder med å finne og utnytte digitaliseringspotensiale.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til digitaliseringsprosjekter digitalisering automatisering kunstig intelligens maskinlæring
Analyse og rådgivning

 • Kartlegging av muligheter innen Data Science, maskinlæring og kunstig intelligens
 • ROS-analyser, GRC og informasjonssikkerhet ISO 27001
 • Prosess- og verdikjedeanalyse

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Metodikk og kontinuerlig forbedring

 • Metode-rådgivning og Agile Coaching
 • Beste praksis og tilpasning innen eksempelvis Scrum, Kanban, Half Double, SAFe, Design Thinking
 • Overgang og samspill mellom fossefall og smidig
 • Kurs og sertifisering innen eksempelvis PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT ® med Holte Academy

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til energi telekom og bygg

Anskaffelse og implementering

 • Prosjekt- og programledelse
 • Prosjektstøtte og PMO
 • Behovskartlegging og anskaffelsesprosesser
 • Leverandøroppfølging
 • Endringsledelse, opplæring og innføring
 • Implementering og utrulling

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til digitaliseringsprosjekter digitalisering automatisering kunstig intelligens og maskinlæring

Produkt- og tjenesteutvikling

 • Ledelse av smidige team
 • Produktledelse
 • Konsept- og hypotesetesting med Design Sprint
 • Nyttestyring og gevinstarbeid
 • Forretningsutvikling

Innsikt
Les mer om digitalisering og modernisering.
Referanseprosjekter
Dette er noe av det vi har hjulpet våre kunder med.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen bygg

Statsbygg

Prosjekt- og programledelse. Statsbygg ønsker å ta en ledende rolle i digitalisering av norsk byggebransje. Deres ambisjon er at bygg skal ha digitale representasjoner hele veien gjennom byggeprosjektet og gjennom hele driftsfasen. Dette forutsetter gode systemer for digital samhandling internt og eksternt, innovative løsninger for datalagring og moderne brukergrensesnitt for effektiv bruk og vedlikehold av data. Holte Consulting har hatt sentrale roller i satsingen siden oppstart av konseptfasen.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Hafslund

PMO-støtte og prosjektledelse. Holte Consulting leverte en rekke roller til AMS-prosjektet, blant annet prosjektledere, planleggere, scrum mastere, IT-arkitekter med mer.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

NAV

PMO til digitaliseringsprosjekt. Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (DIGISOS). Holte Consulting bisto prosjektet i tidligfase med estimering, planlegging og kartlegging av gevinster. I gjennomføringsfasen bisto Holte Consulting med oppfølging av budsjett, gevinstrealisering, planleggingsverktøy og risikohåndtering.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til cloud skyløsning sky prosjekter

Gjensidige

Etablering av Center of Excellence. Holte Consulting bistod Gjensidige i å etablere Cloud Center of Excellence. Med vår prosjektledelse etablerte Gjensidige et tverrfunksjonelt team som kan lede og støtte produktteam og plattformutviklingen, og samtidig ivareta sikkerhet og skalerbarhet.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til digitaliseringsprosjekter digitalisering automatisering kunstig intelligens og maskinlæring

NHO

Ledelse av digitaliseringsprosjekter. Holte Consulting har levert en rekke digitaliseringsprosjekter, ende til ende, for NHO.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Telia AS

Smidig teamledelse av maskinlæringsprosjekt. Holte Consulting leverte smidig teamledelse av et maskinlæringsprosjekt for å predikere kundeoppsigelser hos privatkundene til Get.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen energi

Statnett

Prosjektledelse av digitaliseringsprosjekt. Prosjektet leverte en løsning for tidlig detektering av feil og avvik i kraftnettet. Det innebar digitalisering av prosesser for innhenting, sammenstilling, analyse og deling av informasjon for feilanalyse og driftsmessige beslutninger. Løsningen er blitt nominert til to innovasjonspriser: Innovation Challenge (2017) og Oslo Innovation week 2018 (nasjonalt innovasjonsprosjekt).

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning digitalisering

Avinor

IT-prosjektledelse. Remote Towers er et prosjekt som muliggjør fjernstyring av tårn på flyplassene og luftrom over flyplassen. Holte Consulting bistår med blant annet IT-prosjektledelse, er ansvarlig for gjennomføring av Utviklings- og Leveranseprosjektet under Remote Towers Programmet, herunder tett oppfølging av leverandør av Remote Tower Systemet (SW) i prosjektet.

Ønsker du mer informasjon?
Espen Sjue : Leder IKT

Espen Sjue

Leder IKT

+47 996 94 973

E-post

Lisa Grav Henriksen : Leder IKT

Lisa Grav Henriksen

Leder IKT

+47 975 09 004

E-post