På begynnelsen av 1990-tallet forsvant monopolet på telekommunikasjonsmarkedet i Norge, noe som banet vei for økt konkurranse og stor innovasjon. Telenor, og etter hvert flere private aktører, begynte å tilby et bredere spekter av tjenester, og siden den gang har telekomutviklingen gått i et enormt tempo.

For Holte Consulting har det vært et privilegium å støtte både private og offentlige samarbeidspartnere gjennom hele denne markedsutviklingen. Vi har vært i industrien de siste 30 årene og deltatt i alle de store fremskrittene – noe vi ikke har tenkt å slutte med.

La oss ta deg gjennom noen av høydepunktene fra vår tid i telekom!

Infrastruktur

Etter hvert som telekommarkedene ble deregulert verden over og GSM (2G) ble introdusert kom utrullingsprosjektene for fullt på begynnelsen av 90-tallet. I land etter land ble det bygget nye nettverk som ga stadig økende grad av konkurranse i markedene. Utrullingsprosjektene som kom traff godt på vår kompetanseprofil, og det var dermed viktig for oss å bli en naturlig prosjektfaglig samarbeidspartner i GSM-utvikling. I løpet av det tidlige 90-tallet ble vi involvert i noen av de første innovasjonsprosjektene i overgangen fra fastnetteknologien i Norge, og få år etter bisto vi store internasjonale aktører med infrastrukturprosjekter på tre kontinenter. Det ble et internasjonalt eventyr!  

Holte Consultings internasjonale telekomprosjekter

 

Størst fotavtrykk etterlot vi oss nok i Pakistan. Da Telenor skulle etablere sitt GSM-nettverk der, vant Siemens, med oss på laget, anbudet for utrullingen. Og fra kontraktsignering tok det ikke lang tid før vi ankom Pakistan med oppgave om å bygge et landsdekkende nettverk – en betydelig oppgave for et relativt lite norsk konsulentselskap. Med sentralt ansvar for prosjektorganiseringen ankom vi Karachi med sine 15 millioner innbyggere, fikk et slitent kontor med to rom, en haug med høner, og 20 personer klare for å begynne utbyggingen. Tre år senere hadde vi bygget over 3000 basestasjoner, og både kunden og operatøren var svært fornøyd. Ikke lenge etterpå ble Telenor også den nest største operatøren i Pakistan. Det som er sikkert, er at man vokser både som menneske og som selskap på slike erfaringer.

«Som selskap lærer man litt om beredskap og risikostyring av å bygge landsdekkende nettverk fra Khyberpasset til Kashmir på starten av 2000-tallet» – Morten Foss Willums

Siden den gang har vi hatt gleden av å jobbe med store infrastrukturprosjekter, som utrullingen av Nødnett, utskifting av basestasjoner for Telenor og sanering av kobbernettet for både DSB og Telenor – for det å rydde opp i telekomhistorien gjør vi også.

Generasjoner i teknologisk utvikling

Generasjoner er blitt synonymt med ulike teknologiske fremskritt i telekommunikasjonsmarkedene. Vi har vært med siden oppstarten av GSM (2G), gjennom både UTSM (3G) og LTE (4G), og er fremdeles aktive innen tjenester som nå kommer med den femte generasjonen.

For dagens mobilbrukere ble mobilteknologi virkelig gjenkjennelig gjennom utviklingen av 3G. Plutselig ble internett noe man hadde med seg – det ble mobilt. I tillegg kom lokasjonstjenester, noe som gjorde det mulig å utvikle tjenester basert på navigasjon fra mobiltelefonen.

For at denne utviklingen skulle være mulig for operatørene var det behov for nye teknologiske løsninger. Med svært god kjennskap til utrulling fra GSM og spesielt god innsikt i det norske markedet, ble Holte Consulting involvert i flere selskapers arbeid med å levere sine produkter som grunnlag for 3G-utrullingen. Dette inkluderte selskaper som Lucent (nå Nokia), Huawei og Siemens.

Siden dette har vi fortsatt å henge med på den teknologiske utviklingen, og samarbeider i dag med alle de store telekomoperatørene i Norge. Samtidig bistår vi gjerne sluttkunder med konseptutredninger, anskaffelser eller implementering av tilkoblingsløsninger. Dette gjør vi blant annet for Posten-konsernet og Bærum kommune.

Kommunikasjon på jernbanen

For å oppnå en effektiv, pålitelig og sikker togtransport er vi avhengige av gode kommunikasjonsløsninger på jernbanen. Da GSM-R ble introdusert revolusjonerte det mulighetene innen sikkerhet, nasjonal og internasjonal samhandling, og spesielt effektivitet gjennom bedre ressursutnyttelse. Dette dannet grunnlaget for betydelige forbedringer innen togsportildeling, rutetidsplanlegging og koordinering av togoperasjoner.

Holte Consulting hadde gleden av å bistå Jernbaneverket og Bane Tele med dette helt fra begynnelsen av GSM-R utviklingen i Norge. På den tiden hadde vi ulike oppgaver knyttet til utviklingen, inkludert kvalitetssikring av prosjektet og tilhørende utrulling. Derfor er det spesielt gledelig at vi enda benyttes som rådgiver og kvalitetssikrer innen samme området. Vi har blant annet, på vegne av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) for bedre nettdekning langs jernbanen.

Digital TV

Utviklingen av digital TV tok fart i Norge på begynnelsen av 2000-tallet med lanseringen av det digitale bakkenettet, og som erstattet den analoge distribusjonen av TV-signaler. Dette ga forbrukerne bedre bilde- og lydkvalitet, lengre oppetid og økt kapasitet, samtidig som det åpnet opp for mange nye utviklingsmuligheter. Holte Consulting kom tidlig inn i innovasjonsprosessene gjennom samarbeid med UPC (senere GET) i forbindelse med oppstarten av digital TV, og senere gjennom utvikling og lansering av UPCs tjenester på det digitale bakkenettet.

For oss ble introduksjonen av digital TV starten på en reise som fremdeles pågår og som har ført oss inn i dagens store tjenesteområder, som prosjektledelse for strømme- og on-demand produkter for Telia. Når vi ser tilbake har vi hatt muligheten til å bruke vår erfaring fra utrullingsprosjekter til distribusjon av TV-bokser, og vår kompetanse innen teknologiledelse i innovasjonsprosjekter.

Nød- og beredskapskommunikasjon

Nødnett er den største og, etter vår mening, viktigste IT-satsningen fra det offentlige noensinne siden kritisk kommunikasjon for beredskapsaktørene er en helt vesentlig del av vår felles beredskap. Det var derfor en glede å få bistå Justisdepartementet, Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og senere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en rekke prosjekter og tekniske roller, helt fra starten av forprosjektet til det landsdekkende Tetra-nettverket var fullført.

Vi leverer kunnskap og prosjektkompetanse for telekomsektoren og har vært med på alle de store nettverksutrullingene i Norge.