Prosjektrådgivning og -metode, Risikostyring

Når det blir alvor – om forebyggende sikkerhet i din virksomhet

Vi lever i omskiftelige tider. Mange vil si i en usikker tid hvor trusselbildet er alvorlig og stadig i endring. De tre årlige trusselvurderingene som utarbeides av PST, E-tjenesten og NSM peker på trusler fra statlige- så vel som ikke statlige aktører. Norske virksomheter og det norske samfunnet må sikres mot anslag, det være seg i form av spionasje, politisk motivert vold eller sabotasje av kritisk infrastruktur. 

Continue reading

Digitalisering, IKT, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode

Det tverrsektorielle datasamarbeidet

Etter hvert som rammene i samferdselssektoren forventes å bli strammere må det jobbes smartere for å levere enda mer ut av hver krone. Dette innebærer blant annet bedre utnyttelse av data. Det tverrsektorielle datasamarbeidet er et offentlig IT-prosjekt igangsatt av Samferdselsdepartementet. Les artikkelen for å lære litt om prosjektet og hvilken rolle Holte Consulting har her.

Continue reading

IKT, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Samhandling og teamarbeid, Smidig metode

Kultur for smidig produktutvikling

Digitalisering og modernisering

De senere årene har produktorganisering blitt et mer og mer omtalt tema. For å lykkes med digitale produkter og tjenester vil du sannsynligvis få bruk for prinsipper fra både produkt- og prosjektverktøykassen. I denne artikkelen drøfter vi utfordringer og muligheter med en ny organisering.

Continue reading

IKT, Kvalitetssikring, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Risikostyring

Design Thinking-kurs for bydel Stovner

Hvordan øke sysselsettingen, forbedre kommunikasjonen med innbyggerne og øke den sosiale tilknytningen mellom ungdom og samfunnet i bydel Stovner? Dette er store spørsmål med mange mulige svar. Vi har holdt kurs i Design Thinking for Bydel Stovner – for å bidra med metodikk slik at de kan tenke nytt på slike samfunnsviktige problemstillinger.

Continue reading