Digitalisering, IKT, Kvalitetssikring, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Samhandling og teamarbeid

Datadrevet kostnadsestimering – Sommerprosjektet 2021

Store kostnadsoverskridelser kan man lese om i media fra tid til annen. Selv om store kostnadssprekker er sjeldne, viser studier at sluttkostnaden til prosjekter ofte avviker fra de satte estimatene. Holte Consultings sommerstudenter har sett nærmere på kvaliteten av estimatene til statlige prosjekter, og hva vi kan lære av dette.

Continue reading