Hvordan øke sysselsettingen, forbedre kommunikasjonen med innbyggerne og øke den sosiale tilknytningen mellom ungdom og samfunnet i bydel Stovner? Dette er store spørsmål med mange mulige svar. Vi har holdt kurs i Design Thinking for Bydel Stovner – for å bidra med metodikk slik at de kan tenke nytt på slike samfunnsviktige problemstillinger.

Design Thinking – en praktisk, menneskesentrert og prototypedrevet metode

Design Thinking er en metodikk for innovasjon der man løser problemer ved å dykke dypt i problemstillingen, komme med kreative løsninger og eksperimentere seg gradvis frem til en løsning. Metoden er menneskesentrert, det vil si at den orienterer seg rundt brukerne, og brukernes behov settes i sentrum når nye løsninger skal utvikles. Metoden er praktisk og «hands-on», og kurset var derfor lagt opp tilsvarende. Vi mener at du best lærer Design Thinking ved å gjøre det selv og kjenne det på kroppen.

Kurset var lagt opp slik at deltakerne jobbet aktivt med relevante problemstillinger for bydelen.

-Vi ville jobbe praktisk med utfordringene vi ser i bydelen, og vi ønsket dette kurset for å gi de som jobber her flere verktøy for å skape nye og bedre tjenester og produkter, forteller Miriam Olsbø-Nøstvold, prosjektveileder og -utvikler, i bydelen.

De fem fasene

En Design-Thinking prosess består av 5 faser: Empatisere, definere, utvikle ideer, protype og teste. Utviklingsprosessen er ikke lineær, og det er vanlig at man beveger seg frem og tilbake mellom de ulike fasene flere ganger. Det betyr at nye ideer gjerne kan komme på banen lenger frem i prosessen, fordi det vi skal løse har «modnet» hos oss, og vi har fått ny kunnskap og informasjon.

I Design Thinking eksperimenterer man seg fram til en løsning

Design Thinkings fem faser

Med rot i den virkelige verden

For at kursdeltakerne skulle sitte igjen med mest mulig etter kurset, utfordret vi deltakerne til å jobbe med reelle problemstillinger i kurset. Vi tok derfor utgangspunkt i bydelen sine satsningsområder og formulerte utfordringer de skulle angripe. De ble satt i grupper og brukte Design Thinking ved at de for eksempel dro ut i bydelen og snakket med befolkningen, bygget prototyper (en uferdig versjon av produktet eller løsningen) og testet sine ideer.

Nå vil bydelen ta noen av forslagene videre for å utforske om en eller flere av de kan bli en tjeneste befolkningen har behov for og som kan settes til livs.

-Vi kom i gang med noe som faktisk kan bli noe. Og dette på bare to dager med kurs med Holte Academy. Vi skal ha et oppfølgingsmøte for å diskutere hvordan vi kan ta ideene fra kurset videre, forteller Olsbø-Nøstvold.

Ser fordeler med å samarbeide mer på tvers av prosjekter i bydelen

Konseptene er naturligvis på et tidlig stadium, men bydelen har bygget konkrete prototyper og testet de på befolkningen. Det kom også frem i kurset at løsningen på en problemstilling også kunne være tett knyttet til flere andre problemstillinger de jobbet med i bydelen. Engasjementet for å jobbe mer på tvers for å ta videre disse synergiene kom tydelig frem mellom gruppene.

Nøkkelen er å stille de riktige spørsmålene

Bydelen vil ta ideene videre for å utforske om én eller flere av ideene bør realiseres som en tjeneste for befolkningen

I Design Thinking er man opptatt av å eksperimentere seg fram til en løsning. Man tror ikke nødvendigvis det er mulig å tenke ut den perfekte ideen og ha et skikkelig Petter Smart-øyeblikk. Man er mer opptatt av å stille de riktige spørsmålene, heller enn å finne de riktige svarene. Det er ikke alltid man får suksess når man viser frem sine prototyper – heller tvert imot. Fordelen med å teste tidlig er at man har investert lite penger i løsningen, og man får vite at man er på bærtur når det fortsatt er mulig å snu.

– Flere av oss fikk nok en liten aha-opplevelse knyttet til effekten av å gå ut og sjekke våre antakelser, og teste og eksperimentere så tidlig som mulig i prosessen. Man havner fort i en runddans med synsing og antakelser før noe skal prøves ut, og det er vi kanskje ikke alltid tjent med, særlig ikke når fakta er der ute blant folk, foteller Olsbø-Nøstvold.

Holte Consulting og Academy leverer både kurs i Design Thinking og fasiliterer workshops.