Ledelsesfilosofien i en kunnskapsbedrift

I Holte Consulting er vi alle rådgivere, teknologiledere og prosjektledere. Og som konsulentbedrift er vi avhengige av medarbeidere som er tilpasningsdyktige og lærer raskt. Da er det ikke nok å ansette dyktige folk. Vi mener at man må aktivt dyrke en kultur for nysgjerrighet, handlekraft, læring og ansvar. Det at gode ledere kan kjennetegnes som gode lagspillere, er en klisje av en grunn. Vi mener at gode ledere er dyktige på å ta avstand fra eget ego og sette teamet foran seg selv. I denne artikkelen presenterer vi vår konkrete oppskrift for å ivareta den kulturen vi ønsker.

Ansvar for alle aldre!

Å ha mot til å delegere ansvar er ikke bare viktig, men sentralt i en organisasjon som utvikler ledere. Som prosjektleder vil man bære mye ansvar og nettopp derfor reflekteres det i vår læringskultur. Det innebærer at våre ledere tør å slippe roret og gir rom for feiling, læring og nye løsninger. I praksis gir vi ansvar som pusher den enkelte litt ut av komfortsonen, både i oppdrag hos kunder og internt i selskapet. Det er vanlig at nyansatte etter kort tid i selskapet blir tildelt nøkkelroller i prosjekter hos kunder. Etter halvannen måned fikk eksempelvis Arild en rolle i Recover, der han fulgte opp 8 pilotavdelinger, kartla prosesser og ledet styringsgruppemøter.

Vi slipper til nye ideer og unngår å gro fast i utprøvde spor

margrete

Rullerende ledelse – folk slipper til

Hos oss er rollen som leder internt ikke toppen eller slutten, men en karrierefase. Vi har en sterk tradisjon for at administrerende direktør gir fra seg stafettpinnen etter noen år og går ut i nye oppdrag, og filosofien reflekteres i alle selskapets lederstillinger. Maiken Schatvet og Vegar Åtland har eksempelvis henholdsvis 4 og 5 års jobberfaring. De overtar som avdelingsledere innen hhv. Bygg (oktober 2022) og Energi (mars 2022), mens avtroppende avdelingsledere går ut i fulltidsoppdrag. Denne tradisjonen ønsker vi å holde på, da den har svært mange fordeler:

  • Det sørger for at ledelsen stadig har fersk erfaring med faget og markedets retning. I sine salgsroller har de helt oppdatert forståelse av kundenes behov.
  • Det er med på å holde det sosiale hierarkiet flatt, noe som fostrer innovasjon og utvikling.
  • Det motstrider ideen om at den eneste ambisiøse karriereveien i selskapet er oppover, og bygger på den måten opp under lagånden. Karriereveien hos oss er først og fremst det å konstant utvikle seg gjennom utfordrende oppdrag hos våre kunder.
  • Ledere som eksemplifiserer ydmykhet og tillit farger resten av organisasjonen
  • Vi slipper til nye ideer og unngår å gro fast i utprøvde spor
  • Rulleringen forsterker også behovet for tjenende ledelse: den som holder i stafettpinnen har som sin primære oppgave å fasilitere sine kollegaers karriereutvikling og trivsel på jobb. Om noen år har de selv behov for samme støtte når stafettpinnen er levert videre og de igjen er fulltidskonsulenter.

Det er med å bygge under en kultur hvor man drar i samme retning som et lag, fremfor å konkurrere internt.

koslig

Spirekassen – Innovasjon, støtte og vilje til å teste ideer.

Vi satser tungt på innovasjon og ønsker at ansattes initiativ skal stå i front for dette arbeidet, fordi vi tenker at dette gir mest eierskap, læring og resultat. Spirekassen er det nye navnet på vår egen inkubator, som skal hjelpe med å få ansattes ideer testet og klargjort for markedet. Inkubatoren har allerede båret frem lokal tilstedeværelse i Ålesund, kurskonsept i Design Thinking og tjenester innen avansert dataanalyse som ferske eksempler. Vi tror slike tiltak er med på å holde oss nysgjerrige og fremoverlent, både som selskap og som individer.

Eid av alle ansatte – og kun de ansatte

Selskapet er et produkt av de ansattes ideer, ferdigheter og meninger. Det er derfor viktig for oss at selskapet er eid kun av ansatte, og av alle ansatte. I praksis vil dette si at ledelsen svarer til hver enkelt ansatt, og at hver enkelt ansatt får innsyn og påvirkningskraft i selskapets status og retning. En annen positiv bieffekt er at hver ansatt har insentiv for å optimalisere driften av selskapet mot langsiktig robusthet. Dette er med å bygge under en kultur hvor man drar i samme retning som et lag, fremfor å konkurrere internt.

Et typisk kjennetegn på kulturen vår er at ansatte føler det som å komme hjem når de kommer til kontoret.

«Molekylær» selskapsstruktur – fleksibel, autonom og understøttende

Målet med vår organisasjonsstruktur er at den skal fasilitere ansattes utvikling og retning. Organisasjonskulturen skal altså ikke være et hinder, men skal være bygget for rask tilpasning og læring. Kongstanken er at med en sterk kultur som gjennomsyrer hele organisasjonen, er man fleksibel til å gjøre endringer i strukturen ved behov. Vi kan raskt gi rom for å teste ut en ny tjeneste, produkt eller lokasjon med høy grad av autonomi. Er responsen god, så trykker vi på til den står på egne ben. I motsatt tilfelle terminerer vi raskt. Strukturen vår skal sikre kort vei fra hver ansatt til ledelse og administrasjon, og at alle føler seg sett og tilhørende i passelig store grupper.

JAN PETTER ANNE

Sterkt samhold på tvers av prosjekter

I Holte Consulting er vi spredt ut på et vidt felt av prosjekter og bedrifter med stor variasjon i fagkompetanse. Da er det ekstra viktig med en kultur som dyrker sosial tilhørighet og kunnskapsutveksling. Vi er en aktiv sosial gjeng og setter ydmykhet og nysgjerrighet høyt, som er et godt utgangspunkt for læring på tvers. Hver enkelt ansatt er med på å farge den kulturen vi til enhver tid har med sine egne interesser, intuisjon og verdier. Et typisk kjennetegn på kulturen vår er riktignok at ansatte føler det som å komme hjem når de kommer til kontoret. Det er en trygg, naturlig og vennskapelig tone, der vi har senkede skuldre og omtanke for hverandre. Vi omtales som joviale og «nedpå», og langt fra det noen tror om konsulent-stereotypien. Alt dette er med på å bidra til en bærekraftig balanse mellom jobb og fritid. Det knytter sterke sosiale bånd mellom ansatte og befester en lav terskel for kunnskapsutveksling.

Vi er en samling forskjellige spesialister i ulike oppdrag. Det hindrer oss ikke i å heie på hverandre, støtte hverandre og finne styrke, inspirasjon og glede i fellesskapet vårt.
La deg kultivere med oss.

sol