IKT, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Samhandling og teamarbeid, Smidig metode

Kultur for smidig produktutvikling

Digitalisering og modernisering

De senere årene har produktorganisering blitt et mer og mer omtalt tema. For å lykkes med digitale produkter og tjenester vil du sannsynligvis få bruk for prinsipper fra både produkt- og prosjektverktøykassen. I denne artikkelen drøfter vi utfordringer og muligheter med en ny organisering.

Continue reading

Digitalisering, IKT, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Samhandling og teamarbeid, Smidig metode

Fremtidens flytårn – Remote Towers

Avinor har over 40 flyplasser som alle har behov for en moderne og pålitelig flytårntjeneste. Flytårnene krever vedlikehold og oppgraderinger for å følge utviklingen, men hvordan kan man gjøre dette enda smartere? Svaret er digitalisering med Remote Towers System, og Holte Consulting har ledet implementeringen!

Continue reading