Vi ser ofte at rollen som smidig teamleder eller Scrum Master blir misforstått. Her er våre 5 kjennetegn på de beste smidige teamlederne.

Smidige teamledere kan ofte bli satt til å kalle inn til møter, skrive møtereferater, passe på at smidige regler følges, og vedlikeholde kanban-brettet i JIRA. En god smidig teamleder er mye mer enn bare dette, og mestring av rollen er et kriterium for suksess for hele teamet.

1. De er moderne ledere

De beste smidige teamlederne er ledertyper som først og fremst leder gjennom å inspirere teamet til å få ut sitt potensiale. De er inspirerende, og vet at de lykkes når de får teamet til å se bra ut – ikke seg selv. En god teamleder vet at leder ikke bare er en tittel, men en holdning og væremåte som alle kan utøve. Han eller hun viser eksempelvis hvordan handlekraft utøves i tøffe tider. De har et skarpt øye for gruppeprosess og -dynamikk og klarer å coache gruppa til å yte sitt beste. Etter hvert vil gruppa bli selvstyrt, og i mindre grad lene seg på teamlederen. Gruppa klarer i større grad å lede seg selv.

De er inspirerende, og vet at de lykkes når de får teamet til å se bra ut – ikke seg selv

2. De tør å utfordre

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

De beste smidige teamlederne tør å være disruptive, og forstår at noen endringer bare skjer gjennom å være modige og gripe tak i utfordringer med rota. Et team kan for eksempel oppleve systemiske eller organisatoriske utfordringer som hindrer fremdrift eller senker kvaliteten. Teamlederen tar tak i dette. I tillegg adresserer de elefanten i rommet dersom det er samarbeidsproblemer mellom produkteier og teamet. De forstår at med endringer vil det også ofte være noe smerte, for eksempel fordi det for mange er uvant å jobbe etter smidige prinsipper. Da er teamlederen en ambassadør for smidige metoder, ikke bare for gruppa, men for hele organisasjonen. For eksempel ved å snakke om smidig kultur og prinsipper, og fordelene av de.

3. De forebygger hindringer

De beste smidige teamlederne fjerner ikke bare oppståtte hindringer, men forebygger hindringer. Dette gjøres blant annet ved å motivere og påvirke på taktisk og strategisk nivå, for å få organisasjonen til å ha tro på teamet og deres oppdrag. De vet hvordan navigere mellom forskjellige organisasjonsnivå, og snakker like godt med teamdeltakerne, beslutningstakere og eksterne. Samtidig er teamlederen bevisst sin rolle og trør ikke utenfor sitt mandat og tar over produkteiers rolle.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

4. De krever kontinuerlig forbedring

Teamlederen krever at teamet investerer i å utvikle seg, og oppfordrer faktisk også til eksperimentering rundt prosess og metoder.

De beste smidige teamlederne har alltid et blikk på kontinuerlig forbedring og evner å finne forbedringsområder for teamet. Eksempel kan være bedre møteledelse, bedre bruk av verktøy og metoder (for eksempel workshops innen risiko, estimering eller annet), eller etablering av verdier og regler for samarbeidet. Teamlederen krever at teamet investerer i å utvikle seg, og oppfordrer faktisk også til eksperimentering rundt prosess og metoder. De presser ikke en smidig regelbok på teamet, men forstår helheten i hvordan teamet vil jobbe i det klimaet de skal levere. De er pragmatiske til metode, og forstår at det må tilpasses kontekst.

5. De jobber tett med produkteier

Godt samarbeid mellom produkteier og teamleder er en forutsetning for suksess. De beste smidige teamlederne investerer i denne relasjonen, og investerer i at teamet og produkteieren også kommuniserer godt. Utviklerteamet må forstå perspektivet til interessentene og vice versa. Interessentene må for eksempel respektere og lytte til utviklerteamet når de sier at en deadline er umulig. En god smidig teamleder svarer heller ikke på forretningsforespørsler med bekreftelse om at «ja, teamet kan levere» uten å snakke med teamet først.

Godt samarbeid mellom produkteier og teamleder er en forutsetning for suksess.