Spør oss om bistand i med- og motgang

Vi må alle tenke annerledes i disse dager. Selv om fremtiden er mer usikker og vi alle instinktivt fokuserer på å sikre det mest grunnleggende, kan det være verdt å hente inn bistand på noen områder. Vi tilbyr blant annet:
Risikostyring: De færreste hadde planlagt tiltak mot pandemi som en del av sin risikostyring, men nå når den er her, er det nødvendig å identifisere og håndtere en rekke andre risikoer i tiden fremover. Vi hjelper deg både med oversikten og arbeidsprosessen, og kan tilpasse omfanget til din bedrift og deres budsjett.
Porteføljestyring: Det er viktigere enn noensinne å velge hvilke prosjekter som må stoppe og hvordan kritiske ressurser prioriteres på tvers av prosjektene som videreføres. Hvilke prosjekter kan med fordel startes for å komme styrket ut av krisen?
Jan Petter Bekkevold Medarbeider

Jan Petter Bekkevold
Leder Rådgivning og Analyse

+47 934 41 526
jpb@

Torgeir Haukaas Medarbeider

Torgeir Haukaas
Leder IT & Telekom

+47 934 41 482
tha@

Digitalisering og forenkling: Når marginene krymper og markedet presses, er det spesielt viktig å vite hvordan man kan drive frem mer automatiserte prosesser, mer datadrevne beslutninger. Vi kan både gi råd om potensialet, og lede gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.
Koordinering og administrasjon: Endrede arbeidsmåter, ny organisering, annet forretningsfokus. Mye kan ha blitt forskjellig for din bedrift de siste ukene og det som kreves passer ikke lenger inn i etablerte prosesser og rutiner. Vi kan hjelpe til med koordinering og administrasjon i overgangsfasen, og etablere midlertidige eller permanente prosesser.
Ansatt holte consulting ute
Holte Consulting en av få

Jada, vi ser like ut.

Men det er kun på overflaten. Når du graver litt dypere vil du se at vi ikke er som alle andre. Holte Consulting er et norsk konsulenthus som sammen med våre kunder jobber med å levere vellykkede prosjekter. Vi er en av få i dette landet som kan se tilbake på 40 år lange kunderelasjoner. Les mer om våre tjenester og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Prosjektledelse

Kvalitetssikring av prosjekter

Prosjektmetodikk

Valg av riktig prosjekt

Risiko og usikkerhet

Revisjoner

Prosjekteierstyring

Teknisk gjennomgang
(Due Diligence)

Kostnadsberegning og -analyse i byggeprosjekter

Kurs og sertifiseringer

Prosesseffektivisering og dataanalyse

Design Sprints

TA KONTAKT MED OSS

Telefon: +47 22 04 95 00 • E-post: post@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: