Bli mer robust i møte med fremtiden

Vi har alle startet å tenke annerledes under pandemien. Selv om fremtiden er mer usikker og fokuset har vært på å sikre det mest grunnleggende, har mange også et behov for å se på mulighetene fremover. Da kan det være verdt å hente inn bistand på enkelte områder for å bedre utnytte potensialet. Vi tilbyr blant annet:
Risikostyring: Som mange har sett, kan det raskt oppstå uventede situasjoner som krever at man identifiserer og håndterer nye risikoer fremover. Vi hjelper deg både med oversikten og arbeidsprosessen, og kan tilpasse omfanget til din bedrift og deres budsjett.
Porteføljestyring: Det er viktigere enn noensinne å ha fokus på de rette prosjektene fremover: Hvordan skal kritiske ressurser prioriteres på tvers av prosjektene som videreføres, og hvordan velge hvilke prosjekter som må stoppe? Hvilke prosjekter kan med fordel startes for å stå bedre rustet i den nye tiden?
Jan Petter Bekkevold Medarbeider

Jan Petter Bekkevold
Leder Rådgivning og Analyse

+47 934 41 526
jpb@

Torgeir Haukaas Medarbeider

Torgeir Haukaas
Leder IT & Telekom

+47 934 41 482
tha@

Digitalisering og forenkling: Når marginene krymper og markedet presses, er det spesielt viktig å vite hvordan man kan drive frem mer automatiserte prosesser, mer datadrevne beslutninger. Vi kan både gi råd om potensialet i, og lede gjennomføring av, digitaliseringsprosjekter.
Koordinering og administrasjon: Endrede arbeidsmåter, ny organisering, annet forretningsfokus. Mye kan ha blitt forskjellig for din bedrift gjennom det siste året, og det som kreves i den nye arbeidshverdagen passer ikke lenger inn i etablerte prosesser og rutiner. Vi kan hjelpe til med koordinering og administrasjon i en overgangsfase, og etablere midlertidige eller permanent nye prosesser.
Ansatt holte consulting ute
Holte Consulting en av få

Jada, vi ser like ut.

Men det er kun på overflaten. Når du graver litt dypere vil du se at vi ikke er som alle andre. Holte Consulting er et norsk konsulenthus som sammen med våre kunder jobber med å levere vellykkede prosjekter. Vi er en av få i dette landet som kan se tilbake på 40 år lange kunderelasjoner. Les mer om våre tjenester og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Prosjektledelse

Kvalitetssikring av prosjekter

Prosjektmetodikk

Valg av riktig prosjekt

Risiko og usikkerhet

Revisjoner

Prosjekteierstyring

Teknisk gjennomgang
(Due Diligence)

Kostnadsberegning og -analyse i byggeprosjekter

Kurs og sertifiseringer

Prosesseffektivisering og dataanalyse

Design Sprints

TA KONTAKT MED OSS

Telefon: +47 22 04 95 00 • E-post: post@holteconsulting.com

©Holte Consulting AS | post@holteconsulting.com | Drammensveien 145B, 0277 Oslo | +47 22 04 95 00 | Org.nr: 982 506 379

Følg oss på sosiale medier: