Kun 30% av prosjekter er en suksess. Dette ønsker skaperne av Half Double å endre ved å ha større fokus på gevinst og brukere.

Ifølge The Standish Group sin CHAOS-rapport som de siste 15 årene har målt suksessraten til prosjekter, er kun 30% av prosjekter en suksess. En gruppe erfarne prosjektledere i Danmark ønsket å øke denne suksessraten, og sammen utviklet de en ny prosjektmetodikk. Metodikken fikk navnet Half Double, da hensikten er å doble gevinsten til prosjektet og halvere tiden før prosjektet leverer gevinster. Store aktører som SAS og LEGO har siden sluttet seg til metodikken. Men hva handler Half Double egentlig om? Hvordan kan du få nytte av denne nye metodikken i din prosjekthverdag?

Hvorfor bruke Half Double?

Half Double er en smidig metodikk egnet for alle typer prosjekter, ikke bare IT og utvikling. Metoden kan tilpasses alle bransjer og organisasjoner, og kan innlemmes i bedriftens prosjektlederkontor (PMO).  Metodikken utfordrer organisasjonen til å tenke nytt om hvilke prosjekter de vil gjennomføre og hvordan de bør gjennomføres, med at prosjektene kan endre rammer og mål underveis etter behov. På denne måten økes sannsynligheten for å ende opp med et resultat som er godt tilpasset brukerne og organisasjonen. Samtidig leverer prosjektet effekt for brukerne underveis, og ikke bare ved sluttleveransen.

Hva er Half Double?

Half Double er en prosjektmetodikk som fremhever verdiskapning. Navnet bygger på å doble gevinsten av et prosjekt ved å begynne å levere gevinster allerede halvveis i prosjektet. Slik kan den bidra til å øke prosjekters sannsynlighet for suksess og samtidig matche dagens behov for rask utvikling av nye produkter og tjenester. Samtidig er målet at Half Double skal bidra til å redusere risikoen og øke styrbarheten til prosjekter. I motsetning til metodikker som PRINCE2 har ikke Half Double et komplett malverk for prosjektleveranser, men gir heller føringer for design av produkt og strukturering av leveranser og arbeid. Metoden bygger på prinsipper fra smidig prosjektledelse, som tidlig gevinstrealisering gjennom minimum viable product (MVP), hyppige leveranser og iterative arbeidsperioder.

Figur 1 - Gevinstrealisering i Half Double, hentet fra The Half Double Institute
Figur 1 - Gevinstrealisering i Half Double, hentet fra The Half Double Institute

Metodikken ble utviklet i Danmark som et samarbeid mellom dansk industri, akademia og ledende danske konsulenthus. Resultatet ble en metodikk bygget på smidige prinsipper, ment til å kunne brukes på alle typer prosjekter. Ved å tenke gevinst og effekt fra start av prosjektet og ved å dele opp prosjektets resultatmål i mindre leveranser kan prosjekter tidligere skape verdi og få produkter ut på markedet.

Gevinstrealisering på halve tiden

Figur 2 - Iterativ gevinstrealisering i Half Double
Figur 2 - Iterativ gevinstrealisering i Half Double

Med Half Double er det ønskelig å realisere gevinst halvveis i prosjektet og kan bidra til økt smidighet i et vanligvis ikke-smidig prosjekt. Et eksempel på et slikt prosjekt, er et prosjekt med mål å bygge en bil. Brukeren har behov for et transportmiddel. Med Half Double vil prosjektet levere et produkt som dekker behovet tidligst mulig, og en mulig MVP kan være et skateboard. Ved å produsere et skateboard får prosjektet tidlig realisert et produkt og skaper sådan verdi for brukeren. Kunnskapen fra prosessen med å bygge et skateboard kan prosjektet ta med videre og lage en sykkel. En sykkel kan bli en motorsykkel, og iterativt bygger prosjektet opp til å produsere en bil. Brukeren får verdi, og organisasjonen får gevinst gjennom hele prosjektet, samtidig som sluttresultatet forbedres gjennom tilbakemelding fra brukerne og en iterativ utviklingsprosess.

De 3 hovedelementene i Half Double

1. Effekt fremfor leveranse
Effekt skal være målet for et prosjekt, fremfor leveranser. Suksessen til prosjektet måles etter hvor fornøyde interessentene og brukerne blir, og ikke etter hvorvidt prosjektet leverer akkurat det som blir planlagt i begynnelsen. For å holde behov og effekt i fokus bruker metodikken verktøy som KPI-oppfølging, oppfølging av interessenter gjennom pulse checks og prosjektplanlegging gjennom en impact solution designprosess.

Figur 3 - Tre hovedelementer i Half Double
Figur 3 - Tre hovedelementer i Half Double

2. Flyt i prosjektorganisasjonen
Det neste hovedelementet er å skape flyt i prosjektorganisasjonen gjennom å dedikere ressurser, og ved å vektlegge samarbeid og forutsigbarhet. Metodikken legger opp til å samlokalisere prosjektressursene, og dedikerer dager til prosjektjobbing. Dette skal øke produktiviteten til teamet. Fokuset skal vekk fra å optimalisere ressurser, og over til fremgangen til prosjektet. Fremgangen tydeliggjøres ved å visualisere prosjektet og bruke visuelle virkemidler i prosjektplanlegging, eksempelvis med Kanban-tavler, samt å etablere rytmer i møter og viktige hendelser.

3. Modig Ledelse
Ledelse er det siste hovedelementet i Half Double. Ledere skal omfavne usikkerheten i menneskelig atferd, som kan føre til endringer og gi grobunn for vekst. Half Double har retningslinjer for å sikre at prosjekteier er aktivt involvert i prosjektene sine og for å hjelpe ledere sikre fremgang. Fokuset skal bort fra byråkrati, formelle møter og andre formaliteter. Viktige verktøy og tilnærmelser er aktivt eierskap, samarbeidsledelse, og reflekterende og adaptiv tankegang, der et eksempel er hyppige avstemninger rundt mål og objektiver.

Les mer om Half Double hos The Half Double Institute: https://halfdoubleinstitute.org/