Prosjekt- og
metoderådgivning
Vi leverer rådgivningstjenester for å hjelpe våre kunder
å jobbe smartere og lykkes med prosjekter og endringer.
Rådgivning i tidligfase

 • Konseptvalgutredning og ledelse av konseptfase
 • Kvalitetssikring
 • Usikkerhetsanalyse
 • Valg av riktig prosjekt
 • Teknisk Due Dilligence
 • Kontraktstrategi

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning Ledere Teamledere team
Smidig metode og kontinuerlig forbedring

 • Metode-rådgivning og Agile Coaching
 • Beste praksis og tilpasning innen eksempelvis Scrum, Kanban, Half Double, SAFe, Design Thinking
 • Overgang og samspill mellom fossefall og smidig
 • Kurs og sertifisering innen eksempelvis PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT ® med Holte Academy

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Prosjektrådgivning

 • Prosjektrevisjon
 • Usikkerhetsanalyser
 • Prosjektmodeller og metodikk
 • Etablering av PMO
 • Etablering av system for porteføljestyring

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Kvalitet- og risikostyring

 • Kvalitetssystem
 • Kvalitetsrevisjoner (ISO 9001)
 • Risikostyring

Innsikt
Les mer om prosjekt- og metoderådgivning.
Referanseprosjekter
Dette er noe av det vi har hjulpet våre kunder med.
Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Asker kommune

Prosjektrevisjon og evaluering av det ferdigstilte prosjektet Heggedal skole.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til fornybar energi

Fortum Oslo Varme

Kvantitativ risikoanalyse (kostriskanalyse) for karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning innen fornybar energi vannkraft statkraft

Statkraft

Prosjektrevisjon for vannkraftverk i Tidong i India ca midtveis i realiseringen av kraftverket.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Lørenskog kommune

Forbedret prosjektmodell. Vårt team gjennomgikk Lørenskog kommunes prosjektmetodikk, evaluerte i samråd med sentrale interessenter og anbefalte konkrete endringer.

Arkitektur Dr. Techn. Olav Olsen AS Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Dr. Techn. Olav Olsen AS

Prosessledelse. Vi forberedte grunnlaget for og fasiliterte prosessen for at kunden skulle bli sertifisert Miljøfyrtårn.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Finansdepartementet

KS2 kvalitetssikring av styringsunderlag for prosjektet Akson felles journalløsning.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning

Justis- og beredskapsdepartementet

Rådgivning om prosjekteierstyring til Justis- og beredskapsdepartementet om politiets nye nasjonale beredskapssenter.

Holte Consulting leverer Prosjektledelse Konsulenter Prosjektrådgivning til bygg

Vedal

Prosessledelse for at Vedal-konsernet skulle bli sertifisert iht. ISO9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO14001:2015 Miljøledelse.

Ønsker du mer informasjon?
Jan Petter Bekkevold : Leder Rådgivning og analyse

Jan Petter Bekkevold

Leder Rådgivning og analyse

+47 934 41 526

E-post

Torgeir Haukaas : Assisterende daglig leder

Torgeir Haukaas

Assisterende daglig leder

+47 934 41 482

E-post