Prosjektrådgivning og -metode, Risikostyring

Når det blir alvor – om forebyggende sikkerhet i din virksomhet

Vi lever i omskiftelige tider. Mange vil si i en usikker tid hvor trusselbildet er alvorlig og stadig i endring. De tre årlige trusselvurderingene som utarbeides av PST, E-tjenesten og NSM peker på trusler fra statlige- så vel som ikke statlige aktører. Norske virksomheter og det norske samfunnet må sikres mot anslag, det være seg i form av spionasje, politisk motivert vold eller sabotasje av kritisk infrastruktur. 

Continue reading

IKT, Kvalitetssikring, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode, Risikostyring

Design Thinking-kurs for bydel Stovner

Hvordan øke sysselsettingen, forbedre kommunikasjonen med innbyggerne og øke den sosiale tilknytningen mellom ungdom og samfunnet i bydel Stovner? Dette er store spørsmål med mange mulige svar. Vi har holdt kurs i Design Thinking for Bydel Stovner – for å bidra med metodikk slik at de kan tenke nytt på slike samfunnsviktige problemstillinger.

Continue reading