Prosjektrådgivning og -metode, Risikostyring

Når det blir alvor – om forebyggende sikkerhet i din virksomhet

Vi lever i omskiftelige tider. Mange vil si i en usikker tid hvor trusselbildet er alvorlig og stadig i endring. De tre årlige trusselvurderingene som utarbeides av PST, E-tjenesten og NSM peker på trusler fra statlige- så vel som ikke statlige aktører. Norske virksomheter og det norske samfunnet må sikres mot anslag, det være seg i form av spionasje, politisk motivert vold eller sabotasje av kritisk infrastruktur. 

Continue reading

Digitalisering, IKT, Prosjekter, Student

Smart lagerstyring for Skedsmo Røde Kors – Sommerprosjektet 2023

Hvert år tar Holte Consulting imot fem flinke studenter fra forskjellige studiesteder og -retninger for å bli bedre kjent – de med oss og vi med de! I år, som tidligere, har det vært en stor suksess. I denne artikkelen har studentene ordet og forteller litt om hva sommerprosjektet 2023 innebar. 

Continue reading

Digitalisering, IKT, Prosjekter, Prosjektrådgivning og -metode

Det tverrsektorielle datasamarbeidet

Etter hvert som rammene i samferdselssektoren forventes å bli strammere må det jobbes smartere for å levere enda mer ut av hver krone. Dette innebærer blant annet bedre utnyttelse av data. Det tverrsektorielle datasamarbeidet er et offentlig IT-prosjekt igangsatt av Samferdselsdepartementet. Les artikkelen for å lære litt om prosjektet og hvilken rolle Holte Consulting har her.

Continue reading