Året er 1969 og Beatles har ikke spilt en konsert på tre år. De har trukket seg mer og mer ut av offentligheten siden de slo gjennom i USA i 1964. De siste tre albumene har vært preget av individuelle innspillinger og mye etterarbeid i studio. En kveld spiller Beatles «Hey Jude» for et lite publikum og kamera, og det gir plutselig mersmak. De bestemmer seg derfor for å lage sitt neste album sammen i studio, og gjøre innspillingen live foran et publikum. Resultatet etter en måneds arbeid er en legendarisk konsert og senere også to album («Let it be» og «Abbey Road»). At de lykkes med å lage nok sanger til en konsert på en måned er imponerende i seg selv, men det som kanskje er mest overraskende er hvor normalt og uanstrengt det ser ut når de gjør det. Peter Jackson har laget en dokumentar på omtrent 8 timer med materiale som er filmet under øvingene, hvor vi får innblikk i hvordan de skaper musikk sammen i sin kreative prosess. Vi kan ta med oss elementer fra dokumentaren inn i vårt eget kreative arbeid.  

The Beatles' konsert i 1969. Kilde: www.thebeatles.com

Sett et tydelig mål og sett av tid til å fokuseremen også til å koble av 

I oppstarten av innspillingen er målet tydelig. Ett album og en konsert. Og alle jobber dedikert mot målet. Når de jobber sammen i gruppa fremstår de som målbevisste og fokuserte på oppgaven. De møter på jobb hver dag og legger inn en ærlig innsats for å komme videre. De går dypt inn i materien når de er på jobb. I tillegg gir de seg selv tid til å prosessere innholdet. De forventer ikke å bli helt ferdig med én sang før de går over til den neste. Det er viktigere å komme videre, enn å lage noe perfekt.  

 

Vi som fasiliterer kreative prosesser kan lære mye av dette. Vi må redusere forstyrrelser, og sikre at teamet kan fokusere på oppgaven, og hjelpe deltakerne med å gå dypt inn i materien. Og ikke minst, legge til rette for pauser for å koble av det intensive arbeidet. Mye av prosesseringen i hjernen skjer også i underbevisstheten i pauser eller når man har dratt hjem fra jobb. Det er derfor lurt å legge inn naturlige pauser og bryte opp arbeidet. Når Beatles-medlemmene kommer tilbake på jobb neste dag har de ofte kommet videre med sangene på egenhånd og modnet på hvordan de kan løse forskjellige deler av sangene. Fasilitator må også passe på å styre gruppas mentalitet slik at man ikke bruker for mye tid på å analysere og perfeksjonere tidlige ideer til produkter eller tjenester. 

De forventer ikke å bli helt ferdig med én sang før de går over til den neste. Det er viktigere å komme videre, enn å lage noe perfekt.

Fri tenking med humor og lek

Bandet starter den kreative prosessen med å ta opp gamle sanger de har skrevet før. I tillegg spiller de mange sanger av andre artister, blant annet av Elvis Presley. Beatles startet begynnelsen av 60-tallet som et coverband og de hadde dermed et stort repertoar med sanger de kunne spille godt. De kan derfor spille på seg selvtillit i studioet, og kjenne at stemningen stiger. De merker at de kan, og denne selvtilliten gjør at de tør å komme med nye (også dårlige) ideer. Beatles viser at det ikke er nødvendig å finne opp hjulet på nytt, men at vi heller kan starte med det vi har og ta utgangspunkt i eksisterende løsninger. Det er krevende for et team å umiddelbart skulle komme opp med nye og «geniale» løsninger. Kan problemet løses med noe av det vi har i dag? Hvordan kan vi gradvis tilpasse løsningene vi har i dag, til å løse problemet? 

 

I tillegg handler Beatles kreative prosess om lek og moro. De spiller kjente sanger på et parodisk vis, enten med tullestemmer, i dobbelt tempo eller på andre «avvæpnende» vis. Dette gjør de også med egne sanger. De gjør altså ap selv med sine egne gamle sanger fra tidligere album, som de tilsynelatende er fornøyd med. Det fører til at det er veldig lav terskel for å komme med nye ideer og viser at ingenting er perfekt. Det eneste som betyr noe er gradvis forbedring, og vi anerkjenner at tidligere ideer ikke har vært perfekte.   

Ja, og

Et kjent mantra fra kreative prosesser er at det bare er lov å si «Ja, og» til andres ideer. Vi unngår kritikk i idéfasen, og prøver å bygge på hverandres ideer. Dette mantra får vi se utspille seg på en elegant og imponerende måte i dokumentaren. Et eksempel er når Paul McCartney starter på en melodi på bass eller piano. Da slenger Ringo seg ganske umiddelbart på med en rytme, uansett hvor tidlig og umoden ideen er. Det er snakk om å bygge videre på det de har og gradvis bli bedre. Denne umiddelbare positive responsen skaper et miljø hvor kreativiteten kan blomstre uten frykt for avvisning. Ved å praktisere mantraet “Ja, og …” får man et felleskap der alle medlemmene føler seg oppmuntret til å bidra med ideer og perspektiver, og eksperimentere uten å være redde for fiasko. Dette prinsippet er verdifullt for alle som ønsker å øke kreativitet og innovasjon, og Beatles viser oss hvordan det kan gjøres i praksis og gi fantastiske resultater sammen. 

Vi må sette sammen et team som har tilstrekkelig kompetanse, men som også klarer å tenke nytt og ikke tviholde på dogmer.

Teamet.

Beatles hadde én stor fordel sammenlignet med måten de fleste av oss jobber på i dag. De hadde nemlig jobbet sammen og kjent hverandre i over 10 år allerede. De hadde spilt noe sånt som 1000 konserter og gitt ut en håndfull suksessfulle album sammen. De var dermed trygge på hverandre og kjente hverandres personligheter og roller i teamet godt. Derfor må vi også forsøke å skape en trygghet i grupper som skal jobbe kreativt sammen. Alle må ikke kjenne alle godt, men vi bør forsøke å gjøre folk kjent med hverandres roller, hensikt og inngangsvinkel i arbeidet. Hva ønsker den enkelte å oppnå? Har vi en felles hensikt? Stoler vi på at de andre handler i god tro og med gode hensikter?  

 

Beatles var samtidig ikke verdens beste individuelle musikere. Harrison og Lennon er ikke i nærheten av de største rockegitaristene som for eksempel Jimi Hendrix og Eric Clapton. Beatles har heller ikke verdens beste bassist eller pianist. Det de derimot har, er personer med tverrfaglig kompetanse. De kan alle litt piano, de kan alle synge, flere kan spille gitar og bass. De kan derfor ta forskjellige roller og gi hverandre innspill på den andre sitt fagområde.  

 

Det kan også være en fordel at man ikke er ekspert når man skal komme opp med kreative løsninger i en gruppe. Fordi det da er lettere å innta et såkalt «beginners mindset», og prøve og feile sammen. Vi må sette sammen et team som har tilstrekkelig kompetanse, men som også klarer å tenke nytt og ikke tviholde på dogmer.  

 

Beatles sin kreative prosess har gjort de til tidenes største og mest suksessfulle band. I dokumentaren får vi med egne øyne se noen viktige elementer utspille seg på en måte som er til inspirasjon for oss som jobber med kreative prosesser. Har du disse elementene på plass i ditt team, har dere gode forutsetninger for å komme opp med nye ideer og kunne skape framtidens produkter eller tjenester.  

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe din virksomhet med?
LisaGravHenriksen

Lisa Grav Henriksen