Hvert år tar Holte Consulting imot fem flinke studenter fra forskjellige studiesteder og -retninger for å bli bedre kjent – de med oss og vi med de! I år, som tidligere, har det vært en stor suksess. I denne artikkelen har studentene ordet og forteller litt om hva sommerprosjektet 2023 innebar. 

Se for deg at du er blitt oppringt klokken to på natten og får beskjed om at en person har forsvunnet i skogen, og du skal hjelpe til med søk. Du drar til lageret for å hente nødvendig utstyr, men du vet ikke hvor utstyret ligger eller hvilken stand det er i. Det er viktig å få hentet det ut fort og du har dårlig tid. Dette er problemstillinger de frivillige i Skedsmo Røde Kors står overfor, og som sommerstudentene hos Holte Consulting 2023 skal jobbe med.

Vi er en gruppe på fem studenter som har vært så heldige å få jobbe hos Holte Consulting i sommer. Sammen er vi et tverrfaglig team fra linjene Eiendomsutvikling, Produktutvikling og produksjon, Ingeniørvitenskap og IKT, Informatikk: digital økonomi og ledelse og Datateknologi. Våre bakgrunner har hjulpet oss med å få et bredere perspektiv gjennom hele prosjektet. Denne artikkelen vil gi et innblikk i vår sommer hos Holte Consulting.

Bakerste rekke fra venstre: Ludvig Urbye Myhre, Tuva Heggen Thiis og Anders Løset. Første rekke fra venstre: Nora Matre Lynås og Anna Elise Dæhlen

Forarbeid til prosjektet

Sommerprosjektet omhandler å forbedre lagerstyringen til Skedsmo Røde Kors, for eksempel gjennom bruk av nye verktøy, nye arbeidsprosesser og bedre logistikk på lageret. Målet er å øke effektiviteten og responstiden, samt heve kvaliteten under en beredskapssituasjon. Hensikten med prosjektet er å bistå Skedsmo Røde Kors i valg av løsning og være ansvarlig for gjennomføringen av den løsningen man beslutter, i tidsrommet som prosjektet pågår.

Gjennom et grundig innsiktsarbeid har vi kartlagt behovene og forstått dagens utfordringer som kunden har, vurdert hvilke forbedringer som kan gjøres og utforsket ulike løsninger. Dette ble gjort gjennom dialog med brukere og prosjekteier, gjennomgang av eksisterende prosesser og system, og vurdering av systemets evne til å håndtere framtidige behov.

En av fordelene vi har opplevd med sommerjobben i Holte Consulting, er at vi har fått gode kurs i samarbeid med søsterselskapet deres Holte Academy. Under innsiktsarbeidet fikk vi kurs i prosjektledelse, Design Thinking, endringsledelse og Power BI, som har hjulpet oss med å kartlegge behov og mulige løsninger underveis.

Løsningen

Etter å ha undersøkt flere mulige løsninger og diskutert disse med Skedsmo Røde Kors ble vi enige om å utvikle to apper med no-code verktøyet Glide. No-code er en raskere måte å utvikle applikasjoner på enn tradisjonell utvikling. Her benyttes ferdiglagde komponenter for å hurtig bygge opp en fungerende løsning, fremfor å skulle utvikle koden fra bunnen av. Dette passet derfor bra innenfor de tidsrammer som ble satt for prosjektet. Den første appen, vist i Figur 1, kan registrere blant annet utsjekking og innlevering av utstyr, melde inn avvik og se informasjon om utstyret. Den andre appen er laget for at en administrator skal kunne håndtere avvik, oppdatere endringer i lagerbeholdning og få oversikt over bruksstatistikk.

Figur 1: Utklipp fra mobilappen

Sosialt

Sommeren har ikke bare vært en tid for faglig utvikling, men også mye hygge. I regi av Holte Consulting har vi fått være med på rekecruise, padlekurs, golfturnering, innendørs orientering, vinsmaking, karaoke, middager og duckpin. På kontoret har vi også spilt mye foosball, shuffleboard og benyttet oss av det flunkende nye treningssenteret.

Vi har hatt en fantastisk sommer her hos Holte Consulting med både faglige utfordringer og spennende læring, i tillegg til mye moro med hyggelige kollegaer!

Holte Consulting tilbyr sommerjobb til studenter hvert år. Ukene inneholder et variert opplegg med reelle prosjekt, kursing, oppfølging og sosiale aktiviteter.