Samarbeidsavtalen mellom oss og Sayfr er en avtale som kommer alle til gode. 

– Nå har vi hatt et samarbeid hvor vi har hatt unge som kommer til oss i Sayfr, og det er knallflinke folk som leverer fra dag én, sier Didrik Svendsen.

Han er Chief Product Officer i Sayfr, en innovativ scale-up som leverer en unik teknologi der sikkerhet i bedrifter bedres ved at ansatte spiller simuleringer på mobilen.

– For oss har samarbeidet vært en fordel fordi vi bygger opp hurtig og trenger både kloke hoder og hender for å komme oss over utviklingsfasen, sier han.

Holte Consulting har rundt 80 ansatte, og er et konsulentselskap som tilbyr ulike IT-tjenester.

– Vi er en kompetansebedrift som hjelper våre kunder med å nå sitt digitaliseringspotensiale. Dette gjør vi gjennom rådgivning eller via prosjekt- og produktledelse, sier konsulent i Holte Consulting, Vilde Sylvette Hem.

Rett i ilden

Hem er nyutdannet og ble ferdig med masterutdannelsen i Trondheim i juni. Allerede på tredje arbeidsdag, begynte hun som konsulent i Sayfr.

– Allerede i juni fikk jeg spørsmål fra min leder om jeg kunne tenke meg å jobbe i Sayfr. Jeg var dermed delaktig i valget av oppdrag og visste hva som ventet meg når jeg begynte å jobbe i august.

– Å gå rett ut i oppdrag gir verdifull erfaring veldig fort, noe som er essensielt når man er nyutdannet konsulent, sier Hem.

Å jobbe for en scale-up som er i konstant utvikling, gjør at arbeidsoppgavene blir ekstremt varierte. Hem har vært involvert i alt fra praktisk spillutvikling via analyse av dataflyt til workshop-ledelse.  Det er et spennende og dynamisk miljø hvor man får erfaring med veldig mye forskjellig.

– Det at man kommer inn og får lov til å ta på seg et selvstendig oppdrag allerede på dag tre er skremmende, men samtidig en veldig fin mulighet til å lære. Jeg får sjansen til å vise hva jeg er god for og jeg har raskt opplevd mestringsfølelse, sier Hem.

Vilde Sylvette Hem, konsulent i Holte Consulting og Didrik Svendsen, Chief Product Officer i Sayfr.

God oppfølging

Selv om Hem er leid ut til Sayfr, blir hun godt fulgt opp av Holte Consulting.

– Oppfølgingen har vært helt super i begge selskapene. Jeg hatt ukentlige samtaler med min nærmeste leder, og har i tillegg en buddy i selskapet mitt. Vi har kontakt og spiser lunsj sammen hver uke. Hun passer på at jeg har det bra, sier Hem.

– I tillegg er jeg med på et onboardingsprogram denne første høsten, der jeg får faglig påfyll fra Holte Consulting. Og selv om jeg har vært ute hos kunden fra dag tre, har jeg aldri følt at jeg har vært alene, avslutter Hem.

Holte Consulting tar imot nyutdannede studenter hvert år. Fokuset er på tidlig ansvar, kursing og tett oppfølging fra nærmeste leder og kollegaer.