EN AV FÅ?

Se våre ledige stillinger.

Det er ikke alltid enkelt å se forskjell på ulike virksomheter, for på overflaten ser de fleste ganske like ut. Likevel er det noen områder der vi skiller oss ut. Så, om du har lyst til å være en av få som får ansvar fra dag én, eller kanskje en av få som får tilgang til kompetanseutvikling gjennom vår egen kursvirksomhet, så kan vi være et godt valg. Synes du det er spennende å få anledning til å bli deleier i egen arbeidsplass, eller kanskje du trigges av å ta del i et av få miljøer som påvirker statlige investeringsbeslutninger?

Ledige stillinger