Prosjektering- og Prosjektledelse av et pyrolyseanlegg for omdanning av plastavfall til olje.

Oljen skal ha god nok kvalitet til å kunne raffineres videre i et kommersielt raffineri.
Holte Consulting leder og administrerer prosjektet for Astrum Group, samt leder prosjekteringsarbeidet.