Bygging av Sandbukta – Moss – Såstad ca. 10 kilometer med nytt dobbeltspor i ny trasé – to tunneler på henholdsvis 2,7 km og 2,3 km, i tillegg til bygging av ny stasjon i Moss. Prosjektet skal muliggjøre 4 avganger i timen hver vei, for både lokaltog og InterCity-tog.