Ass. Prosjekteringsleder kulvert Kransen Nord

Kransen Nord er en 250 meter lang jernbanekulvert som bygges i Moss sentrum. Den er ca. 35 meter dyp og 30 meter bred og ligger i et område med svært utfordrende grunnforhold. Kulverten utføres som en byggherrestyrt utførelsesentreprise.