Prosjektledelse gjennom prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet. Lørenskog kommune utvider Benterud skole med dobling av elevkapasiteten og bygging av ny flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres med eksisterende skole i full drift i et tett bebygget område. Gjennomføringsmodellen er samspill i partnering.Prosjektledelse gjennom prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet. Lørenskog kommune utvider Benterud skole med dobling av elevkapasiteten og bygging av ny flerbrukshall. Prosjektet gjennomføres med eksisterende skole i full drift i et tett bebygget område. Gjennomføringsmodellen er samspill i partnering.