Kunden hadde på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet samt Nærings- og fiskeridepartementet en målsetning om å ta frem, og anbefale ulike digitale konsepter for å øke gjenbruksgraden fra avfall i bionæringene ved å koble bransjer og aktører sammen. Holte Consulting hadde prosjektleder-rollen i et stort tverrfaglig samarbeid med en rekke aktuelle aktører fra akademia, offentlig og privat sektor. Les mer i vår artikkel her.