Prosjektledelse, PMO, testressurser og teknisk spisskompetanse. Landsdekkende utbygging av Nødnett er regnet som et av de største IKT-prosjektene i Norge. Det inneholdt blant annet utbygging av ca. 2100 basestasjoner med tilhørende transmisjon, etablering av kjernenett og  leveranse av nye kommunikasjonssentraler for Politi, Brann, Helse og Hovedredningssentralen. Holte Consulting bisto direktoratet med ressurser gjennom hele utbyggingen, fra forprosjekt til sluttrapportering av ferdigstilt nettverk.