KS2 kvalitetssikring av styringsunderlag for prosjektet Akson felles journalløsning.