Prosjektet omfatter byggingen av Norges største skole og en idrettsarena med blant annet svømmehall og håndballarena. Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med alliansekontrakt. Holte Consulting har ledet prosjektet på vegne av Lørenskog kommune, fra tidligfase og ut gjennomføringen.