(kostriskanalyse) for karbonfangstanlegg på Klemetsrud.