Holte Consulting bistod Gjensidige i å etablere Cloud Center of Excellence. Med vår prosjektledelse etablerte Gjensidige et tverrfunksjonelt team som kan lede og støtte produktteam og plattformutviklingen, og samtidig ivareta sikkerhet og skalerbarhet.