Prosjektledelse og fagekspertise. Konseptutredning, markedsundersøkelse og anskaffelse av konnektivitetsløsninger for Bærum Kommune. Konseptutredningen inkluder behov relatert til konnektivitet mellom Bærum kommunes lokasjoner (MAN/WAN), mobildata og IoT, samt nettverksbehov i bygg (LAN/Wifi). Prosjektet ser både på ulike nettverksteknologier og driftsalternativer for kommunen.