Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap. Bygget blir landets største universitets- og sykehusbygg.

Holte Consulting bidrar med prosjekteringsledelse av laboratorier og tekniske arealer.