Vi leder skoleutbyggingen i Lørenskog kommune, som også inkluderer flerbrukshall og svømmehall. Gjennomføringsmodellen for prosjektet er samspillsentreprise i partnering. Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS/Brick Visuals