Holte Consulting har levert en rekke digitaliseringsprosjekter, ende til ende, for NHO.