Ass. Prosjektleder
NOAH AS og Franzefoss har inngått et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjennvinningsanlegg for masser (jordvaskeanlegg) i Franzefoss sitt pukkverk på Bondkall i Oslo. Jordvaskeanlegget skal gjennvinne overskudsmasser fra bygg- og anleggsprosjekter i regionen.