Byggeledelse, tunnelboremaskin (TBM). Ny vannforsyning Oslo – etablering av en fullgod reservevannforsyning for Oslos befolkning med fokus på fossilfrie anleggsplasser, gjenbruk og kortest mulig transportvei for massene som tas ut.