Byggeledelse, tunnelboremaskin (TBM).

Etablering av en fullgod reservevannforsyning for Oslos befolkning med fokus på fossilfrie anleggsplasser, gjenbruk og kortest mulig transportvei for massene som tas ut.