Prosjekteringsledelse og prosjektadministrering av biodrivstoffanlegg.

Silva Green Fuel har utviklet og bygget et demonstrasjonsanlegg for produksjon av andregenerasjon biodrivstoff basert på skogsråvare og planlegger etablering av en fullskala fabrikk. Holte Consulting har levert prosjekteringsledelse for demoanlegget og arbeider nå mot en investeringsbeslutning av fabrikken.