Statkraft jobber med flere prosjekter for å etablere produksjonsanlegg for produksjon av grønt hydrogen som et ledd i å fase ut bruken av fossil energi.
Vi bidrar med teknisk prosjektledelse og prosjektingeniør.