Prosjektrevisjon for vannkraftverk i Tidong i India ca midtveis i realiseringen av kraftverket.