Prosjektledelse og PMO. Som et sentralt ledd i Telenors modernisering av infrastrukturen avvikles det gamle kobbernettet. Holte Consulting bistår Telenor i utfasing av kobbernettet, med tilhørende systemer, komponenter og tjenester, samt flytting av eksisterende kundemasse til alternative løsninger som fiber, mobil, coax og satellitt.