Holte Consulting leverte smidig teamledelse av et maskinlæringsprosjekt for å predikere kundeoppsigelser hos privatkundene til Get.