Vi støtter NUBAS i deres humanitære innsats for å beskytte den ukrainske befolkningen i den pågående krigen mot Russland.