Brynseng barneskole er en ny skole til 840 elever på Brynseng i Oslo. Undervisningsbygg Oslo KF var byggherre for prosjektet. Bygget er et “Futurebuilt”-prosjekt som ble bygget med Norges største fasadeintegrerte solcellepanel for å gjøre det til et nesten-nullenergibygg. Holte Consulting deltok i prosjektet ved sluttfase og i prøvedrift av skolen.