Prosessledelse for at Vedal-konsernet skulle bli sertifisert iht. ISO9001:2015 Kvalitetsledelse og ISO14001:2015 Miljøledelse.